Begeleid wonen

Begeleid wonen binnen een woonvoorziening van Demazorg. Dit vindt plaats in groepsverband. In deze woonvoorziening bieden wij 24/7 begeleiding. Bij het begeleid wonen leer jij stapsgewijs: woonvaardigheden, structuur aanbrengen in jouw leven (zoals op tijd naar bed en op staan), administratie en het nakomen van afspraken (met school, werk en/of instanties). Alles wat nodig is om op den duur zelfstandig te kunnen wonen.

Soms gaat het thuis niet meer en loopt de spanning alleen maar op. Soms is er extra begeleiding nodig om meer rust en regelmaat in jouw leven te ervaren. Het kan dan belangrijk zijn dat er dagelijks voldoende hulp dichtbij is. Op deze manier leer je op jouw tempo de nodige woonvaardigheden die later bij het op jezelf wonen komen kijken. Samen werken wij aan jouw zelfredzaamheid.

Begeleid wonen betekent ook dat jij met een groep andere hulpvragers in een gewone woning binnen een woonwijk woont. Hierbij krijg jij de beschikking over een eigen slaapkamer. De woonkamer, keuken en badkamer worden wel gedeeld met anderen. Er zijn huisregels en er is begeleiding in de nabijheid. Je kookt samen en doet samen het huishouden. Er is ook ruimte om samen leuke dingen te doen. Overdag ga je naar school, werk of je volgt een eigen dagprogramma.

Het is een traject naar zelfbewustzijn en zelfredzaamheid en elke dag biedt weer nieuwe kansen om vooruit te komen. Jij mag er zijn en jij mag zijn wie je bent ook met jouw kwetsbaarheden. Jij mag ook blij en gelukkig zijn, maar ook verdrietig, teleurgesteld of boos. Elke dag leer je jezelf te ontdekken en gaandeweg wordt je sterker zodat je weer bij jouw familie kunt wonen of juist zelfstandig kunt gaan wonen en jouw leven zelfstandig kunt gaan leiden.

Voordat je in een woonvoorziening van Demazorg gaat wonen, wordt er eerst samen met jou gekeken welke begeleiding jij nodig hebt en welke taken jij al helemaal zelfstandig kunt. Om dit te bepalen maken we hierbij gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix. In overleg met de gedragswetenschapper wordt vastgesteld welke vorm van zorg het meest bij je past. Als jij het traject heb behaald, jouw doelen heb bereikt en voldoende zelfredzaam bent, kunnen we samen kijken of het mogelijk is dat je weer bij jouw familie intrekt. Of naar een plek waarin jij zelfstandig kunt gaan wonen.

Wat bieden wij?

  • Beschermd wonen met 24/7 zorg
  • Leren zelfstandig wonen
  • Werken aan je hulpvraag
  • Leren omgaan met financiën
  • Hulp bij het vinden van een baan
  • Invulling van een zinvolle dagbesteding
  • Begeleiding bij werk of school
  • Sociale vaardigheden leren