Onze missie en visie

Waarom bestaan wij en waarop zetten we ons in!

Hieronder wordt de missie en visie van Demazorg beschreven.

Missie

Ieder mens heeft recht op een volwaardig leven en het recht om zijn/haar leven naar zijn/haar behoeften en wensen vorm te geven. Door het bieden van een veilige woonplek met ondersteuning, passend bij de wensen van de cliënt, wordt gewerkt aan dit volwaardig leven. Daarbij blijft de cliënt aan het roer staan.

Demazorg staat voor gelijkwaardigheid en mensgerichtheid. Wij bieden begeleiding aan jeugd en (jong)volwassenen, die om verschillende redenen vastlopen in het leven. Deze redenen kunnen zijn ontstaan door het hebben van kwetsbaarheden op het gebied van het psychisch functioneren en/of het hebben van een licht verstandelijke beperking.

Visie

Door de cliënt een veilige woonplek met begeleiding aan te bieden, kunnen zij zich ontplooien en toewerken naar het gewenste leven.

De begeleiding richt zich op het stabiliseren van de situatie van de cliënt en het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om een zelfstandig en waardevol leven te leiden. Daarbij richten wij ons op het benutten van de mogelijkheden en de kwaliteit van de cliënt en continu zorg aan te bieden die passen bij deze mogelijkheden en de levensfase van de betreffende persoon.

Demazorg biedt de zorgvragers activiteiten aan die passen bij hun mogelijkheden volgens de gestelde doelen in het zorgplan. Wij stimuleren de cliënt in sociale vaardigheden en het opdoen van positieve ervaringen. Ook leren wij hun het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en vaardigheden.

Ons streven is het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze cliënten. Dit zodat zij een basis creëren om door te kunnen stromen naar een vast betaalde baan, weer volwaardig mee te kunnen draaien binnen de maatschappij.