Begeleiding zelfstandig wonen

Woon je al zelfstandig en heb je ondersteuning nodig op één of meerdere leefgebieden? Demazorg kan jou hierbij helpen en ondersteunen. Wij helpen om jouw leven weer op orde te krijgen.

We hechten veel waarde aan eigen regie en werken naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Jij doet zoveel mogelijk zelf en waar nodig ondersteunt de begeleider. Als het nodig is, wordt je ook geholpen met een doorverwijzing of bemiddeling naar ondersteuning bij jouw psychisch welzijn, schuldhulp, behandeling, enzovoorts. We begeleiden je bij het op orde krijgen van jpuw leven, maar nemen het niet over.

Soms zit het even tegen of lukt het gewoon niet om jouw dagelijkse leven op orde te krijgen. Wij van Demazorg kunnen je daarbij helpen.
Zo kan het zijn dat het je niet lukt om jouw planningen of activiteiten van de dag te doen en heb je even een zetje in de rug nodig. Het kunnen uiteenlopende hulpvragen zijn waar jij hulp bij nodig heeft. Denk hierbij aan: het ordenen van jouw post, het betalen van jouw rekeningen, het bellen van instanties, het opruimen van jouw kamer, het koken, het bijhouden van jouw huishouden of het willen inschrijven bij een club of vereniging zonder te weten hoe. Ook hulp bij het aangaan en onderhouden van contact met jouw familie, vrienden en/of kennissen kan hieronder vallen. Wij weten namelijk hoe belangrijk sociale contacten zijn, maar weten ook dat het onderhouden hiervan moeilijk kan zijn en mogelijke uitdagingen met zich kan meebrengen.

Dankzij onze aanpak van individuele ondersteuning doe jij het grotendeels zelf, want dat geeft vertrouwen. We kijken eerst samen naar jouw kwaliteiten. Vervolgens proberen we nieuwe kwaliteiten te (her)ontdekken en op basis daarvan tips en handvaten te geven zodat jij daarmee weer verder kunt.

De ondersteuning wordt afgestemd op jouw situatie. We kijken eerst wat jij zelf kunt zodat wij daaruit de benodigde ondersteuning kunnen bepalen voor het bereiken van jouw gewenste doelen.

Een aantal voorbeelden waar Demazorg begeleiding in biedt:

  • Structuur in jouw dag en leven brengen
  • Sociaal isolement doorbreken
  • Jou ondersteunen bij het op orde krijgen van post en administratie
  • Begeleiden van gesprekken bij derden (zoals bewindsvoerder en de dokter)
  • Jouw sociale netwerken versterken/vergroten
  • Nieuwe vaardigheden oefenen zodat ze eigen worden
  • Jou ondersteunen bij het realiseren van een zinvolle dag invulling (zoals opleiding, werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding)
  • Sociale en maatschappelijke participatie
  • Zelfredzaamheid vergroten