Werkwijze

Onze werkwijze

Hoe gaan wij te werk?

1. Aanmelden en intake

Aanmelden is mogelijk via het aanmeldformulier op onze website.
Na het aanmelden nemen wij binnen twee werkdagen telefonisch of via de mail contact met je op. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of ons aanbod kan aansluiten op jouw hulpvragen. Als wij de benodigde zorg kunnen aanbieden, wordt er een intake ingepland met de hulpvrager (en naastbetrokkenen).

De intake is bedoeld ter kennismaking en om de hulpvragen uitgebreider in kaart te brengen. In het gesprek komt het verleden, heden en de toekomst aan de orde en worden de krachten, vaardigheden, behoeften en verwachtingen van de hulpvrager (en naastbetrokkenen) met elkaar afgestemd. Zo kan de zorg op maat worden geboden.

h

2. Zorgplan

Het zorgplan is een persoonlijk plan waar gezamenlijk de doelen en afspraken vastgesteld worden en waaraan gewerkt wordt met de begeleiding. De begeleidingsdoelen en de visie van naastbetrokkenen worden in een zorgplan verwerkt.

Vervolgens kijken we wat jij zelf kunt aanpakken en waar je hulp bij nodig heb om jouw doelen te behalen. Ook wordt je aan een begeleider gekoppeld die het gehele traject zal ondersteunen en met jou zal meekijken en meedenken. Het zorgplan dient als leidraad voor jezelf en jouw begeleider. Het zorgplan zal ook regelmatig met jou en jouw naastbetrokkenen worden geëvalueerd.

3. Evaluatie

Met regelmaat worden de doelen, die in jouw zorgplan staan beschreven, geëvalueerd en waar nodig bijgewerkt. De evaluatie gebeurt samen met jou en jouw begeleider (en eventueel naastbetrokkenen).

In deze evaluatie wordt besproken en teruggeblikt naar hoe de afgelopen periode is verlopen, in hoeverre jij de doelen in jouw zorgplan hebt behaald en wat je nog nodig hebt om deze te behalen. Ook bespreken we op welke manier jij verder zal gaan met jouw doelen en of ze eventueel bijgewerkt moeten worden.

Cyclisch Werken volgens DemaZorg