Crisisopvang

Demazorg biedt crisisopvang voor jeugd en (jong)volwassen met 24/7 begeleiding.

Voor wie is een crisisopvang?

Soms lopen de spanningen thuis of bij de opvang zodanig op dat er sprake is van een crisis. De problemen zijn zo groot dat ze niet meer zelf opgelost kunnen worden en het onveilig voor je wordt en er een dreigende of verstoorde situatie is ontstaan. Dit kan veel impact op je hebben en emotioneel diep raken. Als dat het geval is, is het beter om gebruik te maken van een tijdelijke crisisopvang om daarin weer tot rust te komen. Tijdens deze korte verblijf krijg je intensieve begeleiding om er voor te zorgen dat je weer tot rust komt. Ook jeugd en (jong)volwassenen kunnen bij ons, Demazorg, in aanmerking komen voor een crisisopvang als ze in een situatie zitten waarin ze niet meer veilig kunnen verblijven bij de plek waarin ze zich bevinden.

Wat gebeurt er tijdens een crisisopvang?

Bij ons in de crisisopvang is het belangrijk dat jij eerst tot rust komt en veilig voelt bij ons. Bij aankomst krijg jij een persoonlijke begeleider toegewezen. Samen met jouw persoonlijke begeleider wordt een plan opgemaakt met daarin de doelen beschreven op basis van jouw hulpvraag. Daarnaast zullen er regelmatig gesprekken plaatsvinden met een instantie waarbij ook jouw begeleider zal helpen. Zit iets je niet lekker tijdens jouw verblijf? Schaam je dan niet en bespreek het gerust met jouw begeleider!

Wat wordt er van je verwacht?

Demazorg heeft duidelijke huisregels en afspraken over hoe wij met elkaar opgaan. Iedereen houdt zich aan deze regels. We hebben respect voor elkaar en tolereren geen agressie jegens de begeleiders en/of personeel. Er wordt van je verwacht dat jij je aan deze huisregels houdt en dat je meewerkt om uit deze crisis te komen. Denk hierbij aan het meewerken met de instanties die betrokken zullen zijn.

Verder is het de bedoeling dat je doorgaat met het naar school en/of werk gaan en het (zoveel mogelijk) uitvoeren van jouw dagelijkse bezigheden zoals sporten en/of uw hobby’s.

Hoe lang duurt een crisisopvang?

De crisisopvang duur in principe maximaal vier weken. Als er nog geen zicht is op een oplossing dan kan de plaatsing worden verlengd, maar dat verschilt per situatie. Samen met jouw verwijzer en begeleider gaan we kijken wat het beste voor je is.

Voor een crisisopvang bij Demazorg neem je gerust contact op met ons. Wij helpen je graag.
Je kunt je aanmelden via ons aanmeldformulier of bellen naar 0854000412.