Informatie voor verwijzers en/of gemeenten

Wij begeleiden jeugd, jongvolwassenen en volwassenen met LVB-problematiek, psychische kwetsbaarheden, gedragsproblemen en/of risico op delinquent gedrag die lijken te ontsporen of al ontspoord zijn. Ons doel is om hen te begeleiden, zodat ze weer volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Waar nodig ondersteunen wij hen om actief deel te nemen aan behandeling.

Onze aanpak houdt in dat we samenwerken met de cliënt en de verwijzers, waarbij we gezamenlijk doelen stellen. We werken gericht en meetbaar, waarbij we het hele proces blijven monitoren en evalueren.

Wij denken in oplossingen en mogelijkheden en schakelen snel wanneer dat nodig is als het minder goed gaat met de cliënt, waarbij we ook “out of the box” denken als dit ten goede komt aan de cliënt. Als het minder goed gaat tijdens een begeleidingstraject met een cliënt, kunnen we in goed overleg met de cliënt en zijn/haar netwerk de frequentie en invulling van de begeleiding aanpassen. Het netwerk wordt hier, waar mogelijk, bij betrokken. Dit doen we om het gedrag van de cliënt te verklaren en waarom bepaalde wegen op dat moment zijn genomen. Door dit in samenspraak te doen, kan dit van pas komen wanneer de persoonlijke begeleider deelneemt aan gesprekken met instanties, externe behandelaars, scholen en organisaties.

Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact met ons. Wij helpen jou graag verder.
Je kunt ons mailen op administratie@demazorg.nl of bellen op 0854000412.