Begeleiding ambulant

Met persoonlijke aandacht en deskundigheid werken we samen aan jouw zelfredzaamheid. Hierbij verliezen wij het respect voor jouw privacy en eigen krachten niet uit het oog. Niet meer hulp en ondersteuning dan nodig is, maar ook zeker niet minder. Individuele begeleiding afgestemd op jouw hulpvraag.

Demazorg biedt ambulante begeleiding aan jongeren en volwassen vanaf 14 jaar met psychische kwetsbaarheden en/of een licht verstandelijke beperking.. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld: ASS, ADHD, ADD en ODD. Samen met jouw persoonlijke begeleider zal je een zorgplan opstellen waarin jouw wensen, behoeften en verwachtingen worden vastgesteld. Vervolgens krijg je doelgericht ondersteuning van jouw begeleider en kan het begeleidingstraject beginnen. Dit alles om jouw persoonlijke doelen te bereiken.

De individuele begeleiding kan bij je thuis, bij ons op kantoor of op een andere plek plaatsvinden (een plek waar jij je prettig bij voelt). In overleg met jou, betrekken wij de naastbetrokkenen in dit begeleidingstraject.

Wij begeleiden ten behoeve van het vergroten van jouw zelfredzaamheid. Zo kijken we samen hoe het gaat met wonen, school, werk of andere vormen van dagbesteding en jouw gezondheid.  Jouw begeleider geeft je zowel praktische als mentale ondersteuning bij het aanleren van bepaalde vaardigheden. De persoonlijke aandacht en de klik met jouw begeleider zijn een sleutel voor een succesvol begeleidingstraject.

Hieronder zijn een aantal voorbeelden van doelen opgesomd waar je samen met jouw begeleider aan kunt werken:

  • Structuur brengen aan jouw dagelijkse leven, zoals op tijd slapen en opstaan.
  • Planningen maken en ze ook uitvoeren, zoals het vinden van werk of school en opstellen van een cv.
  • Afspraken maken en nakomen met instanties, werk of school.
  • Omgaan met geld, zoals schulden aflossen rekeningen op tijd betalen.
  • Administratie op orde krijgen, zoals Digid aanvragen of een zorgverzekering afsluiten.
  • Dagbesteding vinden die bij je past en je voldoening geeft , zoals lid worden sportvereniging.
  • Sociale vaardigheden vergroten, zoals werken aan jouw communicatieve vaardigheden in sociale situaties.
  • Psycho-educatie over jouw psychische kwetsbaarheden.