Methodiek en instrument

Demazorg maakt gebruik van de volgende methodiek en instrument.

Krachtwerk

Methodiek

Binnen Demazorg werken onze professionals volgens het gedachtengoed van Krachtwerk. Hierbij helpen ze jou met het bereiken van jouw doelen en het buigen van een negatief dynamiek naar een positief dynamiek.

Deze benadering wordt toegepast voor mensen die tijdelijk of langdurig de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt. Met deze begeleidingsmethode krijg jij weer de regie over jouw leven, zodat jij weer meedoet, erbij hoort, er toe doet, en kunt zijn wie jij wil zijn. Jij bepaalt zelf waar jij ondersteuning bij krijgt: zo bereiken wij samen stapsgewijs jouw doelen. Jouw eigen kracht en talenten staan hierbij centraal en jouw begeleider ondersteunt jou daarbij.

Samen met jou kijken wij naar de gebieden waarin jij ondersteuning nodig heeft. Denk hierbij aan: wonen, financiën, dagbesteding, gezondheid, opleiding en werk. Onze professionals kunnen jou ondersteunen bij het regelen en behouden van praktische zaken zoals: wonen, huishouden, contact met instanties, het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding en het onderhouden van sociale contacten met bijvoorbeeld jouw familie. Jij neemt zelf actie waarbij onze professionals jou bijstaan om je te ondersteunen met bewandelen van jouw pad naar positieve veranderingen.

Krachtwerk is een methodiek die is ontwikkeld door Impuls – Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg, een onderdeel van Radboudumc in Nijmegen. Het is belangrijk op te merken dat Krachtwerk hun intellectueel eigendom is.

Voor meer info: https://impuls-onderzoekscentrum.nl/wp-content/uploads/krachtwerk.pdf

Zelfredzaamheid-matrix

Instrument

Samen met de jongere kijken we naar de leefgebieden, die staan beschreven in de zelfredzaamheidmatrix. Op deze manier wordt een compleet beeld verkregen van de situatie van de hulpvragen. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van ieder individu.

De zelfredzaamheidsmatrix is een instrument waarmee de mate van zelfredzaamheid van een cliënt in kaart wordt gebracht. Dit instrument geeft inzicht hoe het met de zelfredzaamheid is gesteld op de verschillende leefgebieden en geeft weer aan welke leefgebieden aandacht besteedt moet worden. Op basis van deze uitkomsten kan het zorgplan worden opgesteld. Tevens kunnen de uitkomsten als meting dienen tijdens de intake, de evaluaties en bij de afsluiting van het begeleidingstraject.

Lees onze theorie van veranderen om erachter te komen hoe wij jou kunnen helpen veranderen en in het vergroten van jouw zelfredzaamheid. Samen doen wij dit om jouw doelen te bereiken.